Փետրվարի 1- Ապրիլի 30, 2021թ․Միջազգային տեխնիկական աջակցություն ԴԱՏԱ ծրագրին

Նպատակ․ Տեխնիկակական աջակցության նպատակն է օգնել «Տվյալներ հաշվետու և թափանցիկ գործունեության համար» (ԴԱՏԱ) ծրագրի շրջանակում (https://epfarmenia.am/hy/project/Data-for-Accountable-and-Transparent-Action-Program) նախապես ընտրված ՔՀԿ-ներին․
Անցկացնելով աշխատաժողովների շարք՝ ամրապնդելու ՔՀԿ-ների հետազոտական որակները և համահունչ դարձնելու հետազոտական աշխատանքը ոլորտի քաղաքականությանը՝ շեշտադրում անելով հետազոտությունից կոնկրետ գործողությունների պլանին անցմանը և հետազոտության արդյունքների փոխանցմանը առանցքային լսարաններին։
Մշակել Հիմնախնդրի հատկորոշման ստուգացանկ (ՀՀՍ), որը կօգնի որոշել ՔՀԿ-ների հետաքրքրության շրջանակում գտնվող խնդիրների հետ կապված «շահերի պաշտպանության ներուժը»։

sdadadad

ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՒՄԲ

ՅԿԼՅԼ

ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎՆԵՐ

ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎ 6: Քաղաքականության հաղորդակցության ռազմավարությունների մշակում

ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎ 5: Հետազոտական պրոդուկտների որակի հսկում

ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎ 2: Վերլուծության պլանների մշակում

ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎ 1: Քաղաքականության հիմնախնդիրների հատկորոշում և առաջնահերթությունների սահմանում

Սեսիա 1: Քաղաքականության հիմնախնդիրների հատկորոշում

Շահակիրների քարտեզագրում և վերլուծություն

Սեսիա 2: Քաղաքականության հիմնախնդիրների առաջնահերթությունների սահմանում

___________________________

Ֆինանսավորում․ ԱՄՆ ՄԶԳ/ԵՀՀ, Հայաստան

Հիմնական դիմորդ․ NORC, Չիկագոյի համալսարան, ԱՄՆ

Գործընկեր․ «Ուրբան» կայուն զարգացման հիմնադրամ