Արժանապատիվ կյանք’ առողջ միջավայրում

«Ուրբան» Հիմնադրամը Հայաստանում գործող, շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն է, որի առաքելությունն է նպաստել Հայաստանի բնակավայրերի կայուն և համաչափ զարգացմանը` տեղական ժողովրդավարության խթանման, մարդկային ներուժի դրսևորման, տարածաշրջանային համագործակցության զարգացման միջոցով։

Շահառուներ (մարդ). 62,000
Շահառու հաստատություններ․ 400
Ենթակառուցվածքներ. 3,400
Տեխնիկական oգնություն. 30
Երևան: 12 ծրագիր
Շիրակ: 13 Համայնք/ բնակավայր, 18 ծրագիր
Լոռի: 18 ծրագիր ,13 Համայնք/բնակավայր
Տավուշ: 18 ծրագիր   6 Համայնք/բնակավայր
Գեղարքունիք: 7 ծրագիր, 8 Համայնք/բնակավայր
Արագածոտն: 7 ծրագիր,  12 Համայնք/բնակավայր
Կոտայք: 9 Համայնք/բնակավայր,  6 ծրագիր
Արմավիր: 12 Համայնք/բնակավայր,  7 ծրագիր
Արարատ: 10 Համայնք/բնակավայր,  7 ծրագիր
Վայոց Ձոր: 8 Համայնք/բնակավայր,  7 ծրագիր
Սյունիք: 17 Համայնք/բնակավայր,  15 ծրագիր
Միջազգային: 15ծրագիր, 8 երկիր/ տարածաշրջան,  16 ծրագիր

Տեսանյութեր

Loading

ԱՌԱՋԻՆԸ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Բնակարանային ապահովում՝ բնակարանի գնման վկայագրերի մեխանիզմով և մոդելի փոխանցում ՀՀ կառավարությանը՝ տեխնի...
հղում ⇒

Ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացում, մարդու կարողությունների դրսևորում և իրավունքների պաշտպանություն
Համայնքների համապարփակ զարգացում՝ համախմբում, քաղաքացիների մասնակցություն, քաղաքային տնտեսության, շրջակա միջավայրի բարելավում, շարունակական կրթություն
Տարածաշրջանում համագործակցության ստեղծում․ երկխոսություններ, երկողմանի և բազմակողմանի նախաձեռնություններ ու շփումներ, առաջատար փորձի փոխանակում: