Նպաստել ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացմանը, մարդու կարողությունների դրսևորմանը և իրավունքների պաշտպանությանը` հատկապես երիտասարդների ակտիվ ներգրավմամբ

Դեկտեմբեր 2021թ․- մայիս 2022թ․ Իջևան համայնքի Մշակութային զարգացման ռազմավարության մշակում

Նպատակ Համայնքի Մշակութային զարգացման ռազմավարության մշակում Գործողություններ Հանրային կարծիքի բացահայտում․ համայնքի մշակութային կյանքի և մշակութային հարցերին առնչվող որոշումների կայայացմանը քաղաքացիների…

Նոյեմբեր 2021թ — ապրիլի 2022թ․ Կարիքի գնահատում և կայուն ու ընդօրինակելի “Կանաչ” քաղաքի մոդելի մշակում

Նպատակ Կարիքի գնահատում ՀՀ Լոռու, Շիրակի և Տավուշի մարզերի 15 քաղաքային բնակավայրերի, կանաչապատման, աղբահանության և վերականգնվող էներգետիկայի և էներգաարդյունավետության ոլորտներում։…

Մայիս 2021թ — Մայիս 2024 թ Տեխնիկական աջակցություն Վանաձորի համանքպետարանին միջազգային դոնորների կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի մշակման և կառավարման գործում

Այս առառաջադրանքի շրջանակում Ուրբան հիմնադրամը տեխնիկական աջակցություն է ցուցաբերում Վանաձորի համայնքապետարանին՝ բարելավելով համապատասխան ստորաբաժանումների և անձնակազմի կարողությունները և դարձնելով համայնքապետարաններ…