Նպաստել ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացմանը, մարդու կարողությունների դրսևորմանը և իրավունքների պաշտպանությանը` հատկապես երիտասարդների ակտիվ ներգրավմամբ

Նոյեմբեր 2006թ-Մարտ 2007թ Հայաստանի պարտավորությունները եվրաինտեգրման գործընթացում. երկխոսություն մարզային երիտասարդության հետ, փուլ 2, Լոռու մարզ

Եվրոպական կառույցների, եվրաիտեգրման գործընթացների, եվրոպական հարևանության քաղաքականության շրջանակներում Հայաստանի հեռանկարների վերաբերյալ բնակչության, հիմնականում երիտասարդների իրազեկության բարձրացում սեմինարների և հեռուստաքննարկման միջոցով…

Ապրիլ — Օգոստոս 2006թ։ Հայաստանի պարտավորությունները եվրաինտեգրման գործընթացում. երկխոսություն մարզային երիտասարդության հետ, փուլ 1, Շիրակի մարզ

Եվրոպական կառույցների, եվրաինտեգրման գործընթացների, եվրոպական հարևանության քաղաքականության շրջանակներում Հայաստանի հեռանկարների վերաբերյալ բնակչության, հիմնականում երիտասարդների իրազեկության բարձրացում սեմինարների և հեռուստաքննարկման միջոցով,…

Օգստոս- Սեպտեմբեր 2005-Կառավարության դերը ապակենտրոնացված ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններ բարելավման գործում. Հայաստանի օրինակը – ֆինանսական տեսանկյուն

Ուսումնասիրությունը հանգամանորեն ներկայացնում է Հայաստանի միջգերատեսչական տրանսֆերտների համակարգը, տալիս Հայաստանում ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի կառավարման վիճակը, ոլորտում իրականացվող աշխատանքներ տեղական…