Նպաստել ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացմանը, մարդու կարողությունների դրսևորմանը և իրավունքների պաշտպանությանը` հատկապես երիտասարդների ակտիվ ներգրավմամբ

Մայիս 2021թ — Մայիս 2024 թ Տեխնիկական աջակցություն Վանաձորի համանքպետարանին միջազգային դոնորների կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի մշակման և կառավարման գործում

Այս առառաջադրանքի շրջանակում Ուրբան հիմնադրամը տեխնիկական աջակցություն է ցուցաբերում Վանաձորի համայնքապետարանին՝ բարելավելով համապատասխան ստորաբաժանումների և անձնակազմի կարողությունները և դարձնելով համայնքապետարաններ…

Փետրվարի 1- Ապրիլի 30, 2021թ․Միջազգային տեխնիկական աջակցություն ԴԱՏԱ ծրագրին

Նպատակ․ Տեխնիկակական աջակցության նպատակն է օգնել «Տվյալներ հաշվետու և թափանցիկ գործունեության համար» (ԴԱՏԱ) ծրագրի շրջանակում (https://epfarmenia.am/hy/project/Data-for-Accountable-and-Transparent-Action-Program) նախապես ընտրված ՔՀԿ-ներին․ Անցկացնելով…

Հունիս 2020թ․-Հունիս 2021թ․ Հզորանալ՝ սովորելով միմյանցից (ECoLearn)․ Քայլ առաջ

Ծրագրի նպատակն է հզորացնել Հայաստանի համայնքապետարանների կարողությունները կառավարման արդյունավետ համակարգի ստեղծման գործում` հենանշման մեթոդով համայնքային ծառայությունների ինքնագնահատման իրականացմամբ։           Առաջարկվող…