Նպաստել ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացմանը, մարդու կարողությունների դրսևորմանը և իրավունքների պաշտպանությանը` հատկապես երիտասարդների ակտիվ ներգրավմամբ

Հուլիս 2019-Հուլիս 2022 Խորհրդատվություն ՏԻՄ-երի համար

Խրհրդատվության մատուցում Հայաստանի միավորված համայնքների համար․ միջհամայնքային համագործակցություն մրցութային հայտերի մշակում համայնքային ծառայողի էթիկա և հակակոռուպցիոն գործելակերպ ֆոնդահայթայթում իրավական աջակցություն…

Ապրիլ 2009թ — Հունիս 2009թ: Երևանի քաղաքային ընտրություններից մինչև քաղաքի թափանցիկ կառավարում

Երևանի համայնքային ընտրությունների մոնիթորինգ: Արդյունքների ամփոփում և տարածում մոնիթորինգի հաշվետվության և մամուլի ասուլիսի միջոցով: Ֆինանսավորող կազմակերպություն. ԱՄՆ ՄԶԳ/ Քաունթերփարթ ինթերնեշնլԵրկրներ/մարզեր/համայնքներ.…

Նոյեմբեր 2018թ — Մարտ 2019թ Հասարակական և բազմաբնակարան շենքերի անձնագրերի օրինակելի ձևերի մշակում և շենքերի տեղեկատվական համակարգի ներդրման համակարգչային ծրագրի տեխնիկական առաջադրանքի մշակում

Առաջադրանքի նպատակն է մշակել հասարակական և բազմաբնակարան շենքերի անձնագրերի օրինակելի ձևեր, վերհանել անձնագրերի կազմման հետ կապված խոչընդոտները, որոնք առաջացել են…