Նոյեմբեր 2021թ — ապրիլի 2022թ․ Կարիքի գնահատում և կայուն ու ընդօրինակելի “Կանաչ” քաղաքի մոդելի մշակում

Նպատակ

Կարիքի գնահատում ՀՀ Լոռու, Շիրակի և Տավուշի մարզերի 15 քաղաքային բնակավայրերի, կանաչապատման, աղբահանության և վերականգնվող էներգետիկայի և էներգաարդյունավետության ոլորտներում։

“Կանաչ” քաղաքի մոդելի մշակում։

Ֆինանսավորում․ ԵՄ/ԷյԹիՓի Հայաստան

Երկրներ/Մարզեր/Համայնքներ․ ՀՀ Շիրակի, Լոռու և Տավուշի մարզեր։ Ախթալա, Ալավերդի, Արթիկ, Գյումրի, Իջևան, Դիլիջան, Սպիտակ, Տաշիր, Վանաձոր, Թումանյան, Մարալիկ, Այրում, Նոյեմբերյան, Ստեփանավան, Բերդ։

Շահառուներ․ 15 ՀՀ քաղաքային բնակավայրեր