Հուլիս 2019-Հուլիս 2022 Խորհրդատվություն ՏԻՄ-երի համար

Խրհրդատվության մատուցում Հայաստանի միավորված համայնքների համար․ միջհամայնքային համագործակցություն մրցութային հայտերի մշակում համայնքային ծառայողի էթիկա և հակակոռուպցիոն գործելակերպ ֆոնդահայթայթում իրավական աջակցություն…

Դեկտեմբեր 2019թ — Օգոստոս 2020թ Պլաստիկ աղբի վերամշակման լավագույն գործելակերպի որդեգրում Ալավերդիում

Նպատակ. Ստեղծել տեխնիկական հնարավորություններ թիրախային միավորված համայնքներում` աղբյուրի մոտ պլաստիկ թափոնների տարանջատման համար և որպես հավելյալ արժեք վերամշակել դրանք: Խնդիրներ․…

Մարտ 2017թ — Հունիս 2020թ «Ջրային ռեսուրսների մասնակցային և արդյունավետ օգտագործում»

«Ջրային ռեսուրսների մասնակցային և արդյունավետ օգտագործում» ծրագրի նպատակն է խթանել Արարատյան դաշտի ջրային ռեսուրսների պատասխանատու կառավարումն ու օգտագործումը` հանրային մասնակցության…