Նոյեմբեր 2002թ-նոյեմբեր 2027թ Գործուն քաղաքացիական հասարակություն

Ամերիկյան Քաունթերփարթ ինթերնեշնլ կազմակերպությունը հայաստանյան «Ուրբան» կայուն զարգացման հիմնադրամի հետ համատեղ 2022-2027թթ. իրականացնելու է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության…