Տարածաշրջանային համագործակցություն

Աջակցել տարածաշրջանում համագործակցության և ինտեգրացիոն գործընթացներին՝ երկխոսությունների, երկողմանի և բազմակողմանի տարածաշրջանային նախաձեռնությունների ու շփումների, առաջատար փորձի փոխանակման միջոցով: