Ապրանքների գնման մրցույթի հայտարարություն

Կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերման մրցույթ 2 Դեկտեմբերի 2023 ԾԱԾԿԱԳԻՐ: ԿԿՀԶ-ՀԿԿ ՔՀԶ ՀԿ-ԱՊՁԲ-12/2023 Մրցույթի մասնակիցները պետք է  ուսումնասիրեն սույն մրցութային փաստաթղթերի փաթեթում…