Աշխատակազմ

Նունե Ղազախեցյանnghazakhetsyan@urbanfoundation.am
Գործադիր տնօրենՈւՀ
Կառավարչական և ֆինանսական հարցերով ղեկավար, ԱՄՆ ՄԶԳ Հայաստանի ՋՌԿԲ ծրագիր, (Դելոյթ Քնսալթինգ), ԱՄՆ ՄԶԳ Գործուն քաղաքացիական հասարակություն ծրագրին աջակցող թիմ
Աննա Ավագյանaavagyan@urbanfoundation.am
aavagyan@counterpart.org
Ծրագրի ղեկավարի տեղակալ, ԱՄՆ ՄԶԳ Գործուն քաղաքացիական հասարակություն ծրագիր
Աստղիկ Մայիլյանamailyan@urbanfoundation.am
Ծրագրի համակարգող, ԱՄՆ ՄԶԳ Հայաստանի ՋՌԿԲ ծրագիր
Արմինե Թուխիկյանatukhikyan@urbanfoundation.am
Ծրագրերի տնօրենՈւՀ
Ռեսուրսների մոբիլիզացման ավագ մասնագետ, ԱՄՆ ՄԶԳ Հայաստանի ՋՌԿԲ ծրագիր
Կներգրավվի շուտովgvardanyan@urbanfoundation.am
gvardanyan@counterpart.org
Քաղաքացիական հասարակության հարցերով ավագ մասնագետ, ԱՄՆ ՄԶԳ Գործուն քաղաքացիական հասարակություն ծրագիր
Խոսրով Հարությունյանkharutyunyan@urbanfoundation.am
Ինստիտուցիոնալ և կարողությունների բարելավման հարցերով մասնագետ, ԱՄՆ ՄԶԳ Հայաստանի ՋՌԿԲ ծրագիր
Դիմակայուն Գարգառ ծրագրի համակարգող, Կոկա-կոլա հիմնադրամ
Կարինե Ղարիբյանkgharibyan@urbanfoundation.am
Ֆինանսական տնօրենՈւՀ,
Ծրագրի ֆինանսական հարցերով մասնագետ, ԱՄՆ ՄԶԳ Հայաստանի ՋՌԿԲ ծրագիր,
ԱՄՆ ՄԶԳ Գործուն քաղաքացիական հասարակություն ծրագրին աջակցող թիմ
Հայաստան Ստեփանյանhstepanyan@urbanfoundation.am
Համայնքային զարգացման, իրավա-քաղաքական հարցերով տնօրենՈւՀ
Ջրային ոլորտի քաղաքականության և կառավարման հարցերով ավագ մասնագետ , Իրավա-քաղաքական երկխոսության հարցերով ավագ մասնագետ, ԱՄՆ ՄԶԳ Հայաստանի ՋՌԿԲ ծրագիր, ԱՄՆ ՄԶԳ Գործուն քաղաքացիական հասարակություն ծրագիր
Հերմինե Վարոսյանhvarosyan@urbanfoundation.am
Ծրագրի ֆինանսական, վարչական, լոգիստիկ հարցերով պատասխանատու, ԱՄՆ ՄԶԳ Գործուն քաղաքացիական հասարակություն ծրագրին աջակցող թիմ
Մարգարիտ Թերզյանmterzyan@urbanfoundation.am
Սոցիալական մեդիայի պատասխանատու, Ուրբան հիմանադրամ
Սամվել Նազարյանsnazaryan@urbanfoundation.am
Գնումների գծով տնօրեն, Ծրագրերի համակարգող, Ուրբան հիմանադրամ
Համայնքի համախմբման հարցերով մասնագետ, ԱՄՆ ՄԶԳ Հայաստանի ՋՌԿԲ ծրագիր
Կարողությունների բարելավման գծով ղեկավար, ԱՄՆ ՄԶԳ Հայաստանի Համայնքային զարգացման ծրագիր
Վարուժան Ավանեսյան
Ծրագրի ավագ խորհրդատու,
ԵՄ-ն՝ հանուն մշակույթի ծրագիր
vavanesyan@urbanfoundation.am
vavanesyan@gmail.com
Կներգրավվի շուտով @urbanfoundation.am
Դրամաշնորհների գծով
մասնագետ
ԵՄ-ն՝ հանուն մշակույթի
ծրագիր
Արմեն Վարոսյան avarosyan@urbanfoundation.am
Բիզնեսի զարգացման գծով
ավագ խորհրդական,
Ուրբան
հիմնադրամ
Կներգրավվի շուտով @urbanfoundation.am
Թիմի ղեկավար, ԱՄՆ ՄԶԳ
Հայաստանի Համայնքային
զարգացման ծրագիր
Թ
Կներգրավվի շուտով @urbanfoundation.am
Դասընթացների համակարգող,
ԱՄՆ ՄԶԳ
Հայաստանի Համայնքային
զարգացման ծրագիր
Կներգրավվի շուտով @urbanfoundation.am
Դասընթացների համակարգող,
ԱՄՆ ՄԶԳ
Հայաստանի Համայնքային
զարգացման ծրագիր
Կներգրավվի շուտով @urbanfoundation.am
Ծրագրային, վարչական և լոգիստիկ
հարցերով օգնական,
ԱՄՆ ՄԶԳ
Հայաստանի Համայնքային
զարգացման ծրագիր