Խթանել Հայաստանի համայնքների համապարփակ զարգացմանը՝ համայնքի համախմբման,մասնակցային գործընթացների խրախուսման, քաղաքային տնտեսության բարելավման, շրջակա միջավայրի պաշտպանության և շարունակական կրթության միջոցով:

Հուլիս 2022թ․ — Հուլիս 2027թ․ Հայաստանի ջրային ոլորտի կառավարման բարելավում՝ հանուն կայուն տնտեսական աճի, ԱՄՆ ՄԶԳ

Ծրագրի նպատակն է աջակցել Հայաստանին վերաձևակերպել ջրային ոլորտի կառավարման իր մոտեցումները և ստեղծել ջրի հասանելիության հավասար հնարավորություններ՝ միաժամանակ կառավարելով բնապահպանական…