Խթանել Հայաստանի համայնքների համապարփակ զարգացմանը՝ համայնքի համախմբման,մասնակցային գործընթացների խրախուսման, քաղաքային տնտեսության բարելավման, շրջակա միջավայրի պաշտպանության և շարունակական կրթության միջոցով:

Նոյեմբեր 2020թ – Ապրիլ 2021թ Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման (ՍՆՏԶ) ծրագրի շրջանակներում իրականացված ենթածրագրերի շինարարական աշխատանքների որակի, ծախսերի և համայնքներին տրամադրված տեխնիկայի պահպանման գնահատում

Ընտրել ՍՆՏԶ Ծրագրի 1-ին Բաղադրիչի ներքո ավարտված միկրոծրագրերի ընդհանուր ցանկից ընտրված 20 տարբեր տեսակ միկրոծրագրեր, և 2-րդ Բաղադրիչի շրջանակներում իրականացված…

Հունիս-Հոկտեմբեր 2020թ․ Կարողություններ՝ հանուն մաքուր միջավայրի․ պլաստիկ աղբի վերամշակում Ալավերդիում

Նպատակ․ Աջակցել Ալավերդու քաղաքապետարանին թափոնների կառավարման գործում `նախադպրոցական և դպրոցական երեխաների շրջանում շրջակա միջավայրի դաստիարակության խթանման և հասարակության տեղեկացվածության բարձրացման…

Հունիս 2020թ․- Մայիս 2022թ․ BeECO․ Շրջակա միջավայրի պաշտպանությանն ուղղված համատեղ գործողություններ Սևծովյան ավազանում

Բնապահպանական մոնիթորինգի միջոցով աղբից զերծ Սևանա լճի ապահովում։BeECO — ն ծրագրի նպատակներին և ցուցիչներին հասնելու է հետևյալ գործողություններով․ տեղական համայնքների…

Մարտ-Հուլիս 2020թ Տեխնիկական օգնություն Գյումրի և Վանաձոր համայնքների համար — Հայտի մշակում. «Գործընկերություն՝ հանուն կայուն քաղաքաների 2020»

ԵՄ “Local Authorities: Partnerships for sustainable cities 2020” դրամաշնորհի հայտի շրջանակներում Վանաձոր և Գյումրի համայնքների համար մշակել և ներկայացնել մրցութային…