Նոյեմբեր 2022թ — նոյեմբեր 2025թ ԱՄՆ ՄԶԳ/«CapSLoc. Կարողունակ և կայուն համայնքահեն զարգացում»

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - usaid_logo-2-1024x395.jpg

Ծրագրի նպատակն է. մեծացնել Ախուրյան խոշորացված համայնքի կարողությունները և կայունությունը՝ իր զարգացումն առաջ տանելու համար։

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-4.png

Ծրագրի խնդիրներն են՝

  1. Ամրապնդել Ախուրյան համայնքի կարողությունները և հանձնառությունը՝ առաջնորդելու իր զարգացումը շարունակական ուսուցման, տեղական առաջնահերթությունների բացահայտման և դրանց արձագանքման միջոցով:
  2. Ընդլայնել Ախուրյան համայնքի որոշումների կայացման գործընթացում քաղաքացիների ներգրավվածությունը և վերահսկողությունը՝ բնակավայրերի մոբիլիզացման միջոցով, համալրելով վերջիններս մասնակցային որոշումների կայացման և մոնիտորինգի գործիքներով:

Ծրագրի գործողությունները․

Գործողություն 1.1. «Տեղական առաջնորդների թիմի/խմբի» ստեղծում։

Գործողություն 1․2. Տեղական ղեկավարների ներգրավմամբ և տեղական ցանցի աջակցությամբ համայնքային ակտիվների քարտեզագրման իրականացում:

Գործողություն 1.3. «Տեղական աշխատողների ակադեմիայի» հիմնում (ALW):

Գործողություն 1․4. Բնակավայրերում Տեղական Ղեկավարվող Զարգացման Կենտրոնների (ՏԶԿ/LLD) հիմնում։

Գործողություն 1․5. ՏԶԿ/LLD մոդելների փորձարկում։

Գործողություն 2․1. Համայնքային բնակավայրերի մոբիլիզացում՝ տեղական զարգացումը խթանելու համար։

Գործողություն 2․2. Լավ կառավարման խթանում հանրային շարունակական մոնիտորինգի և վերահսկողության միջոցով։

Ֆինանսավորում: ԱՄՆ ՄԶԳ

Իրականացում․

Հիմնական գործընկեր․ «ՀԿ Կենտրոն» քաղաքացիական հասարակության զարգացման հասարակական կազմակերպություն

Գործընկերներ․ Ուրբան կայուն զարգացման հիմնադրամ,  Հայկական Կարիտաս, Կանայք հանուն զարգացում ՀԿ, Կոմպաս ՀԿ

Շահառուներ․ Ախուրյան բազմաբնակավայր համայնք և բնակավայրեր․ Ախուրյան, Այգաբաց, Արևիկ, Բասեն, Կառնուտ, Կամո, Հովիտ, Ջրառատ, Ազատան, Գետք, Երազգավորս, Ղարիբջանյան, Ախուրիկ, Առափի, Բայանդուր, Ոսկեհասկ, Հայկավան, Բենիամին, Կապս, Վահրամաբերդ, Մարմաշեն, Հովունի, Քեթի, Պոչարաշեն, Հացիկ, Շիրակ, Ջաջուր, Կարմրաքար, Լեռնուտ, Մեծ Սարյար, Կրաշեն, Ջաջուռավան, Մայիսյան, Հացիկավան, Ախուրյան, Կայարան։

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - NGOC-logo.jpg
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - UF-logo-3.png
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - Caritas-logo.jpg
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - WFD-logo.jpg