Սեպտեմբեր-Դեկտեմբեր 2017 Մաքուր Բջնի․ հետազոտություն և զեկույց Բջնի գյուղի աղտոտման պատճառների վերաբերյալ

Ֆինանսավորող կազմակերպություն. ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր

Երկրներ/մարզեր/համայնքներ. Հայաստան, Բջնի համայնք, Կոտայքի մարզ