Հունիս 2020թ․- Մայիս 2022թ․ BeECO․ Շրջակա միջավայրի պաշտպանությանն ուղղված համատեղ գործողություններ Սևծովյան ավազանում

Բնապահպանական մոնիթորինգի միջոցով աղբից զերծ Սևանա լճի ապահովում։
BeECO — ն ծրագրի նպատակներին և ցուցիչներին հասնելու է հետևյալ գործողություններով․

  • տեղական համայնքների միջև տեղեկատվական և իրազեկման արշավների կազմակերպում;
  • Դանուբ գետի, Ռիոնի գետի, Սևանա լճի և Բելեու լճի ընդհանուր մաքրման միջոցառումների կազմակերպում.
  • բջջային հավելվածի ստեղծում, որը թույլ կտա ազդանշանների միջոցով հայտնաբերել աղբով աղտոտված տարածքները գետերի և լճերի երկայնքով.
  • շարժական պարեկության ստեղծում `նշված տարածքներում թափոնների հայտնաբերման և հաղորդման համար.
  • կարողությունների զարգացում («3R- կրճատում, վերաօգտագործում, վերամշակում», «Շրջիկ բնապահպան», «Բնապահպանական ձեռներեցություն»)

Ֆինանսավորող կազմակերպություն․ ԵՄ — Սևծովյան անդրսահմանային համագործակցություն

Երկրներ/մարզեր/համայնքներ․ Հայաստան,Մոլդովա, Ռումինիա, Վրաստան

Շահառուներ․ Տեղական իշխանություններ, ծառայություն մատուցողներ և բնակչություն

Մանրամասները՝ այստեղ․ https://urbanfoundation.am/language/hy/?p=6409