Հուլիս 2006-Հուլիս 2009 Հայաստանում բնակարանային ֆինանսավորման կայուն շուկայի զարգացում, փուլ 3

Ապահովել նյութա-տեխնիկական և իրավաբանական աջակցություն գերմանական Ֆրանկֆուրտի ֆինանսների և կառավարման դպրոցին Հայաստանում բնակարանային ֆինանսավորման կայուն շուկայի զարգացման ծրագրի իրականացման գործում:

Ֆինանսավորող կազմակերպություն . Քեյ Էֆ Դաբլյու, Գերմանիա
Երկրներ/մարզեր/համայնքներ . Հայաստան, 3 մարզ, 3 քաղաք
Շահառուներ. 12 առեւտրային բանկեր / վարկային կազմակերպություն ներ 928 տնային տնտեսություն (վարկեր ստանալու համար)
Գործընկեր. Գերմանական Բանկ Ակադեմի Ինթերնեշնլ