Ապրիլ — Օգոստոս 2006թ։ Հայաստանի պարտավորությունները եվրաինտեգրման գործընթացում. երկխոսություն մարզային երիտասարդության հետ, փուլ 1, Շիրակի մարզ

Եվրոպական կառույցների, եվրաինտեգրման գործընթացների, եվրոպական հարևանության քաղաքականության շրջանակներում Հայաստանի հեռանկարների վերաբերյալ բնակչության, հիմնականում երիտասարդների իրազեկության բարձրացում սեմինարների և հեռուստաքննարկման միջոցով, Շիրակի մարզ:

Ֆինանսավորող կազմակերպություն. Բրիտանական դեսպանատուն, Հայաստան։
Երկրներ/մարզեր/համայնքներ. Գյումրի, ։մարզ, Հայաստան։
Շահառուներ. 30 ուսանող, 1 լրատվամիջոց, 2 համալսարան