Հոկտեմբեր 2015-Մարտ 2017 Լավ է միասին․ համատեղ գործողություն Ջավախեթի և Շիրակ էկոշրջանների պաշտպանության նպատակով

Ֆինանսավորող կազմակերպություն. Եվրամիություն, ԱԼԳ տարածաշրջանային համագործակցություն
Երկրներ/մարզեր/ Համայնքներ. Հայաստան, Վրաստան, Շիրակի մարզ, Հայաստան եւ Ջավախք տարածաշրջան, Վրաստան
Շահառուներ. Հանդիպումներին մասնակցել են 700 մարդ (Շիրակի մարզի 14 համայնքներից և Սամցխե-Ջավախեթի մարզի 11 համայնքներից),
150 մարդ վերապատրաստվել է (Հայաստան և Վրաստան),
100 երեխաներ ամառային ճամբար (Հայաստան ևՎրաստան), 40 ֆերմերներ մեղվապահների ուսուցում,
100 փեթակ