Intermediate Service Organization (ISO) CSA/Counterpart – Request for Applications (RFA)

Intermediate Service Organization (ISO) CSA/Counterpart – Request for Applications (RFA)

Հարգելի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ,

«Գործուն քաղաքացիական հասարակություն» (ԳՔՀ) ծրագիրը, որ ֆինանսավորվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) և իրականացվում Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ կազմակերպության կողմից, թողարկում է հայտերի ներկայացման հրավեր (ՀՆՀ) միջնորդավորված ծառայություններ մատուցող կազմակերպության (ՄԾԿ) համար։ ՀՆՀ-ի մասին հանրային ծանուցումը (անգլերեն և հայերեն լեզուներով) և ՀՆՀ-ի ամբողջական փաստաթուղթը կարող եք տեսնել հետևյալ հղումով և նրա ենթահղումներով:

Հայտերն ընդունվում են անգլերեն լեզվով։