«ԳՈՐԾՈՒՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ» ԾՐԱԳԻՐ    Ֆոնդահայթայթման փորձագետ

«ԳՈՐԾՈՒՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ» ԾՐԱԳԻՐ Ֆոնդահայթայթման փորձագետ

Ուրբան կայուն զարգացման հիմնադրամը հայտարարում է մրցույթ համապատասխան որակավորում ունեցող փորձագետի ընտրության համար՝ ֆոնդահայթայթման փորձագիտական ծառայություններ և դասընթացներ մատուցելու  նպատակով։

Դիմումի ներկայացման վերջնաժամկետ. 17 նոյեմբերի, 2023թ․ կից հղումը՝