2012 Հունվար- 2012 Հունիս Պլաստիկից ազատ շրջակա միջավայր Սիսիանի և հարևան համայնքների համար

Ֆինանսավորող կազմակերպություն. ԱՄՆ ՄԶԳ /Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ

Երկրներ/մարզեր/համայնքեր. Սիսիան եւ 4 հարեւան համայնքներ