Մարտ-Հուլիս 2020թ Տեխնիկական օգնություն Գյումրի և Վանաձոր համայնքների համար — Հայտի մշակում. «Գործընկերություն՝ հանուն կայուն քաղաքաների 2020»

ԵՄ “Local Authorities: Partnerships for sustainable cities 2020” դրամաշնորհի հայտի շրջանակներում Վանաձոր և Գյումրի համայնքների համար մշակել և ներկայացնել մրցութային հայտ։

Ֆինանսավորող կազմակերպություն․ Գյումրիի և Վանաձորի համայնքապետարաններ

Երկրներ/մարզեր/համայնքներ․ Գյումրի և Վանաձոր համայնքներ, Հայաստան

Շահառուներ․ Գյումրիի և Վանաձորի համայնքապետարաններ