Մայիս 2016-Նոյեմբեր 2016 Քայլ առաջ․ Ֆ․ Էբերտ հիմնադրամի սեմինարների նախկին մասնակիցների փորձագիտական կարողությունների հզորացում Հայաստան-ԵՄ ինտեգրման հարցերի շուրջ

Ֆինանսավորող կազմակերպություն. Ֆ․ Էբերտ հիմնադրամ
Երկրներ/մարզեր/համայնքներ. Հայաստան
Շահառուներ. 30 մարդ բարելավել և համակարգել են իրենց գիտելիքները 15 մասնակիցներ մշակել և իրականացրել են փոքր ծրագրեր