Հոգաբարձուների խորհուրդ

Արմեն Վարոսյան, նախագահ

avarosyan@urbanfoundation.am

Արմեն Վարոսյանն ունի միջազգային զարգացման ծրագրերի մոտ 25 տարվա փորձ, որոնցից ավելի քան 16 տարին՝ միջազգային կազմակերպություններում (Եվրոպայի խորհուրդ, Քաունթերփարթ ինթերնեշնլ, ԱրԹիԱյ  ​​ ինթերնեշնլ, «Ուրբան» ինստիտուտ , Ամերիկայի հայկական համագումարի ՀԿ-ի կենտրոն, Համաշխարհային բանկի ԾԻԳ):

Նա ղեկավարել է ծրագրեր և տրամադրել խորհրդատվություն մի շարք ոլորտներում՝ ներառյալ տեղական ինքնակառավարում, բնակարանային ապահովում, ռազմավարական պլանավորում, քաղաքացիների մասնակցություն, միջհամայնքային համագործակցություն, պետական-մասնավոր համագործակցություն/կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն, թափոնների կառավարում, ընտրություններ, մարդու իրավունքներ և այլն: Նա մշակել է ծրագրեր և ներգրավել ֆոնդեր տարբեր միջազգային դոնորներից (ԵՄ, Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Ինթերնեյշնլ, Շվեյցարիայի համագործակցության գործակալության, Եվրասիա հիմնադրամ, դեսպանատներ (ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիա, Նորվեգիա, Ճապոնիա և այլն)), մշակել է ռազմավարական պլաններ, համակարգել է ծրագրերի իրականացումը տարբեր շահակիրների հետ (պետական ​​մարմիններ, դոնորներ, տեղական հկ-ներ և այլն):

Արմինե Թուխիկյան

atukhikyan@urbanfoundation.am

Արմինե Թուխիկյանն ունի միջազգային զարգացման ծրագրերի ավելի քան 25 տարվա փորձ՝ մասնավորապես հետևյալ ոլորտներում․ տեղական ինքնակառավարման ժողովրդավարություն, քաղաքացիների մասնակցություն, հանրային կառավարում, թափոնների կառավարում, բնապահպանական կրթություն, շահերի պաշտպանություն, հանրային հարաբերություններ և լրատվամիջոցներ: Նա ղեկավարել է բազմաթիվ ծրագրեր և տրամադրել խորհրդատվություն վերոնշյալ ոլորտներում, որոնք իրականացվել են` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության, Եվրամիության, Եվրոպայի խորհրդի, ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի, ինչպես նաև Հոլանդիայի, Մեծ Բրիտանիայից և ԱՄՆ դեսպանատների աջակցությամբ: Արմինե Թուխկիկյանը աջակցում է «Ուրբան» հիմնադրամին դրամահավաքի, դոնորների, ցանցային համագործակցության և ծրագրային առաջարկների մշակման մեջ: Նա մշակել է ծրագրեր և ներգրավել ֆոնդեր տարբեր միջազգային դոնորներից (Եվրամիություն, Շվեյցարիայի համագործակցության գործակալություն, Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամ, դեսպանատներ (ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիա, Նիդերլանդների, այլն)։

Հայաստան Ստեփանյան

hstepanyan@urbanfoundation.am

Հայաստան Ստեփանյանն ունի իրավաբանի մոտ 40 տարվա փորձ և ծրագրերի կառավարման 20 տարվա փորձ տարբեր ոլորտներում․ բնակարանային, քաղաքաշինության, անշարժ գույքի, ջրային ոլորտի և համայնքային կառավարման։ Որպես ծրագրի ղեկավար և փորձագետ նա մասնավորապես, ներգրավված է եղել տարբեր դոնոր կազմակերպությունների՝ ներառյալ ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության, Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Ինթերնեյշնլի, Շվեյցարիայի համագործակցության գործակալության, Եվրամիության, ՄԱԿ-ի,  Համաշխարհային Բանկի, Եվրոպայի խորհրդի, Ասիական զարգացման բանկի, KfW-ի աջակցությամբ իրականացված ծրագրերում։  Նա նաև ապահովում է իրավախորհրդատվություն «Ուրբան» հիմնադրամի համար։  Հայաստան Ստեփանյանը վերոհիշյալ ոլորտների հետ կապված նաև համահեղինակ է մի շարք հրատարակությունների և իրավական վերլուծությունների:

Չաք Սփեքթ

charlie6081@yahoo.com

Սաշուր Քալաշյան

sashur.kalashyan@mail.ru

Սաշուր Քալաշյանը Խորհրդային և ՀՀ վաստակաշատ ճարտարապետներից է։  1961-1972 թվականներին աշխատել է ՀայպետնախագիծԵրևաննախագիծ ինստիտուտներում և 1964-1966 միաժամանակ դասախոսել է Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտում, եղել է Գյումրիի գլխավոր ճարտարապետը։ Մինչև 2000թ Հայնախագիծ ինստիտուտի գլխավոր ճարտարապետն էր, իսկ 2000թ առ այսօր՝ փոխտնօրենը։  

Սաշուր Քալաշյանի համահեղինակությամբ նախագծվել և կառուցվել են՝ Երևանում՝ Մեծ Եղեռնի հուշահամալիրը, 1967 թ., Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտը, 1995 թ. Գյումրիում՝ «Կումայրի» պետական պատմաճարտարապետական արգելոց-թանգարանը, պատմաճարտարապետական հուշարձաններ ( Սերգեյ ՄերկուրովիԱսլամազյան քույրերի թանգարաններ, մանկական ստեղծագործության կենտրոն, Ձիթողցյանների տուն, Ծաղիկյանների գարեջրի գործարան): Համահեղինակ է մի շարք գլխավոր հատակագծերի (Գյումրի, Շուշի, Աշտարակ)։