Նոյեմբեր 2018թ — Մարտ 2019թ Հասարակական և բազմաբնակարան շենքերի անձնագրերի օրինակելի ձևերի մշակում և շենքերի տեղեկատվական համակարգի ներդրման համակարգչային ծրագրի տեխնիկական առաջադրանքի մշակում

Առաջադրանքի նպատակն է մշակել հասարակական և բազմաբնակարան շենքերի անձնագրերի օրինակելի ձևեր, վերհանել անձնագրերի կազմման հետ կապված խոչընդոտները, որոնք առաջացել են անձնագրերի փորձնական լրացման արդյունքում և ներկայացնել առաջարկություններ դրանց լուծման ուղղությամբ, մշակել տեխնիկական առաջադրանք շենքերի միասնական տեղեկատվական համակարգի համակարգչային ծրագրի ստեղծման համար։

Ֆինանսավորող կազմակերպություն. ՄԱԿ-ի ԶԾ
Շահառուներ. Քաղաքաշինության կոմիտե, Երևանի քաղաքապետարան
Երկրներ/մարզեր համայնքներ. Հայաստանի ողջ տարածքում