Հայտերի ներկայացման հրավեր (ՀՆՀ) միջնորդավորված ծառայություններ մատուցող կազմակերպության (ՄԾԿ) համար․ Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ կազմակերպություն

Հայտերի ներկայացման հրավեր (ՀՆՀ) միջնորդավորված ծառայություններ մատուցող կազմակերպության (ՄԾԿ) համար․ Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ կազմակերպություն

Հարգելի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ,

«Գործուն քաղաքացիական հասարակություն» (ԳՔՀ) ծրագիրը, որ ֆինանսավորվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) և իրականացվում Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ կազմակերպության կողմից, թողարկում է հայտերի ներկայացման հրավեր (ՀՆՀ) միջնորդավորված ծառայություններ մատուցող կազմակերպության (ՄԾԿ) համար։

ՀՆՀ-ի մասին հանրային ծանուցումը (անգլերեն և հայերեն լեզուներով) և ՀՆՀ-ի ամբողջական փաստաթուղթը կարող եք տեսնել հետևյալ հղումով և նրա ենթահղումներով․

Հայտերն ընդունվում են անգլերեն լեզվով։