Նոյեմբեր 2006թ-Մարտ 2007թ Հայաստանի պարտավորությունները եվրաինտեգրման գործընթացում. երկխոսություն մարզային երիտասարդության հետ, փուլ 2, Լոռու մարզ

Եվրոպական կառույցների, եվրաիտեգրման գործընթացների, եվրոպական հարևանության քաղաքականության շրջանակներում Հայաստանի հեռանկարների վերաբերյալ բնակչության, հիմնականում երիտասարդների իրազեկության բարձրացում սեմինարների և հեռուստաքննարկման միջոցով – Լոռու մարզ:

Ֆինանսավորող կազմակերպություն. Բրիտանական դեսպանատուն, Հայաստան
Երկրներ/մարզեր, համայնքներ. Գյումրի, Շիրակի մարզ, Հայաստան
Շահառուներ. 30 ուսանող 2 համալսարան, 1 լրատվամիջոց, Գյումրու բնակչություն