ԱՄՆ ՄԶԳ Հայաստանի ջրային ռեսուրսների կառավարման բարելավման ծրագիր։ Հայաստանի ոռոգման  համակարգերի արդյունավետ ջրի չափման վերաբերյալ դասընթացներ

ԱՄՆ ՄԶԳ Հայաստանի ջրային ռեսուրսների կառավարման բարելավման ծրագիր։ Հայաստանի ոռոգման համակարգերի արդյունավետ ջրի չափման վերաբերյալ դասընթացներ

ԱՄՆ ՄԶԳ Հայաստանի ջրային ռեսուրսների կառավարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում նոյեմբերի 14-ին և 15-ին Ջրային կոմիտեի և Ջրօգտագործողների 15 ընկերությունների (ՋՕԸ) աշխատակիցների համար անցկացվել են մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացներ: Այս դասընթացները նախատեսված են վերապատրաստվողներին Հայաստանի ոռոգման համակարգերի բաց ջրանցքներում և ճնշումային խողովակներում արդյունավետ ջրի չափման համար անհրաժեշտ հմտություններով զինելու համար:

Դասընթացի առաջնահերթ նպատակն է իրականացնել ջրի չափումներ ոռոգման համակարգերում՝ օգտագործելով վերջերս Ջրային կոմիտեի կողմից ձեռք բերած ժամանակակից շարժական ջրի չափիչ սարքերը: Սարքերը ներառում են ուլտրաձայնային շարժական հոսքաչափեր «TUF 2000 H» և «LS 1206B» ջրի հոսքի արագությունը չափող և գրանցող սարք:

Դասընթացը բաղկացած էր երկու մասից՝ տեսական և գործնական:

Տեսական մասը ներառում էր սարքերի տեխնիկական ներկայացում, տարբեր աղբյուրներից նյութեր, տվյալների մեկնաբանում, չափման մեթոդներ և ինտերակտիվ հարցուպատասխանի նիստեր: Գործնական մասն իրականացվել է դաշտում՝ ներկայացնելով սարքերի հետ գործնական աշխատանքը:

Վերապատրաստման դասընթացները վարում էին ծրագրի թիմի անդամներ Բենյամին Զաքարյանը՝ աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու և Արմեն Սերգոյանը՝ ճարտարագիտական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ:

‼️Ջրաչափերի առաջադեմ տեխնոլոգիաների կիրառման հզորությունների շնորհիվ ՋՕԸ-երը բարելավում են ջրի բաշխումը և օգտագործման մոնիտորինգը: Մոնիտորինգի առաջադեմ գործիք օգտագործելու հնարավորությունը նաև կբարձրացնի Ջրային կոմիտեի որոշումներ կայացնելու կարողությունը, ինչը հնարավորություն կտա ջրօգտագործողների խնդրանքներին արագ արձագանքել ջրի առկայության, տեղաբաշխման և օգտագործման վերաբերյալ և չափումների հիման վրա կայացնել ապացույցների վրա հիմնված որակի որոշումներ՝ բարձրացնելով ՋՕԸ-երի ծառայությունների նկատմամբ ջրօգտագործողների վստահությունը, արձագանքելու և ՋՕԸ-երի կողմից ջրի կառավարման թափանցիկությունը:

Մենք ոգևորված ենք մասնագիտական զարգացման այս հնարավորությամբ և կարծում ենք, որ այս դասընթացները զգալիորեն կնպաստեն Հայաստանում ջրային տնտեսության պրակտիկայի կատարելագործմանը: Եկեք միասին կառուցենք ջրային ռեսուրսների ավելի կայուն և արդյունավետ ապագան։