2005թ. Ապրիլ-Դեկտեմբեր Հայաստանի երկրաշարժի գոտու վերականգնման ծրագիր, Տեխնիկական օգնություն ՀՀ կառավարությանը վկայագրերի միջոցով բնակարաններ տրամադրելու համար, Գյումրի, Ստեփանավան

Տեխնիկական աջակցություն ՀՀ կառավարությանը երկրաշարժից տուժած ընտանիքներին վկայագրերի միջոցով բնակարանով ապահովելու հարցում` ներառյալ առաջարկություններ իրավասության վերաբերյալ, փաստաթղթերի ստուգում, օժանդակություն բնակարանի որոնման և առուվաճառքի գործարքի իրականացման հարցում: Մոտ 500 ընտանիքի տրամադրվեց բնակարանի գնման վկայագրեր:

Ֆինանսավորող կազմակերպություն. ԱՄՆ ՄԶԳ/Ուրբան ինստիտուտ

Երկրներ/մարզեր/համայնքեր. Հայաստան, 2 մարզ, 3 քաղաք

Շահառուներ. 500 տնային տնտեսություն (2000 մարդ)
1 նախարարություն (ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն)
2 տարածաշրջանային կառավարություններ
2 համայնք
3 հասարակական կազմակերպություն