2009թ. Օգոստոս- 2010թ. Փետրվար Հայաստանի բնակարանային սեկտորի ուսումնասիրություն

Համապարփակ հետազոտություն Հայաստանում բնակարանի մատչելիության վերաբերյալ` հաշվի առնելով 5 ասպեկտներ. գույքային/սեփականության իրավունք, բնակարանային սեկտորի սուբսիդավորում, բնակարանային սեկտորի ֆինանսավորում/ վարկավորում, ենթակառուցվածքներ և իրավական/նորմատիվային դաշտ:

Ֆինանսավորող կազմակերպություն. Հաբիթաթ ֆոր հյումանիթի ինթերնեշնլ

Երկրներ/մարզեր/համայնքեր. Հայաստան

Շահառուներ GoAM, դոնոր կազմակերպություն, Զարգացման գործակալություններ