Մայիս- Հոկտեմբեր 2013 Կապանն առանց պլաստիկի․ հոգատարություն շրջակա միջավայրի նկատմամբ

Ֆինանսավորող կազմակերպություն. ԱՄՆ ՄԶԳ/Քաունթերփարթ ինթերնեշնլ

Երկրներ/մարզեր/համայնքներ. Հայաստան, Սյունիքի մարզ, Կապան