ԳՔՀ Քաղաքականության փաստաթուղթ

ԳՔՀ Քաղաքականության փաստաթուղթ

Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ կազմակերպությունը և հայաստանյան «Ուրբան» կայուն զարգացման հիմնադրամը՝ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միջազգային զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամբ իրականացվող  «Գործուն քաղաքացիական հասարակություն» ծրագրի շրջանակներում մշակել են քաղաքականության փաստաթուղթ, որն ուղղված է ՀՀ-ում սոցիալական ձեռնարկատիրության ճանաչմանը և ոլորտի զարգացմանը։ Փաստաթղթում ներկայացված է սոցիալական ձեռնարկատիրության կարգավիճակի ճանաչման նորարարական մոտեցում, որը ենթադրում է որակավորման արդյունքում սոցիալական ձեռնարկատերին հատուկ տարբերանշանի կիրառման իրավունքի տրամադրում։Փաստաթուղթը մշակվել է միջազգային փորձի ծավալուն ուսումնասիրության և վերլուծության հիման վրա, մանրամասն քննարկվել է ՀՀ-ում գործող սոցիալական ձեռնարկատերերի և փորձագետների հետ։ Այս շաբաթ մեր գրառումները կպատմեն տարբեր երկրների սոցիալական ձեռնարկատիրության փորձի մասին:

https://shorturl.at/duAO5