2011 Ապրիլ- Հոկտեմբեր Բազմաբնակարան շենքերի վերանորոգում Հայաստանում

Բարելավել բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման տարածքների ֆիզիկական վիճակը՝ ներդնելով վերանորոգման վարկերի մեխանիզմը:Փորձնական ծրագիրն իրականացվում է Էջմիածին և Վանաձոր քաղաքների 2-ական բազմաբնակարան շենքերում, որոնք կառավարվում են համատիրությունների կողմից:

Ֆինանսավորող կազմակերպություն. Հաբիթաթ ֆոր հյումանիթի ինթերնեշնլ

Երկրներ/մարզեր/համայնքեր. 2 քաղաք `Էջմիածին, Արմավիրի մարզ եւ Վանաձոր Լոռու մարզ, Հայաստան