Դեկտեմբեր 2014 – Մարտ 2016 Աջակցություն սոցիալական ոլորտի բարեփոխումներին

Ֆինանսավորող կազմակերպություն. ԱՄՆ ՄԶԳ

Երկրներ/մարզեր/համայնքներ. Հայաստան

Գործընկերներ․ Առաքելություն Հայաստան, Երեխայի զարգացման հիմնադրամ, Քաունթերփարթ ինթերնեշնլ