Ապրանքների գնման մրցույթի հայտարարություն

Ապրանքների գնման մրցույթի հայտարարություն

Կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերման մրցույթ

2 դեկտեմբեր 2023

ԾԱԾԿԱԳԻՐ: ԿԿՀԶ-ՀԿԿ ՔՀԶ ՀԿ-ԱՊՁԲ-12/2023

Մրցույթի մասնակիցները պետք է  ուսումնասիրեն սույն մրցութային փաստաթղթերի փաթեթում պարունակվող հրահանգները, ձևերը, մասնագրերը, ինչպես նաև համապատասխանեն դրանց:

Եթե ողջ անհրաժեշտ տեղեկատվությունն ու փաստաթղթերը պարունակող մրցութային հայտը չի ներկայացվում սահմանված ժամկետում, ապա դա հանգեցնում է հայտի մերժմանը:

Ապրանքների առաքման հասցեներն են՝ ՀՀ, Շիրակի մարզ, Ախուրյան խոշորացված համայնքի բնակավայրեր՝ գ․ Ախուրյան, գ․ Առափի, գ․ Երազգավորս, գ․ Հայկավան, գ․ Ղարիբջանյան, գ․ Բենիամին, գ․ Ախուրիկ, գ․ Բասեն, գ․ Գետք, գ․ Ջրառատ, գ․ Ազատան, գ․ Ոսկեհասկ, գ․ Կառնուտ, գ․ Լեռնուտ, գ․ Կապս, գ․ Կրաշեն, գ․ Հացիկ, գ․ Հովունի, գ․ Մայիսյան, գ․ Քեթի, գ․ Մեծ Սարիար, գ․ Ջաջուռ, գ․ Ջաջուռավան, գ․ Վահրամաբերդ, գ․ Շիրակ:

Մրցույթի պայմանները և անհրաժեշտ փաստաթղթերը ստորև՝

Պատվիրատու կազմակերպությունը պետք է հայտերը ստանա մինչև ս/թ դեկտեմբերի 11-ը, ժամը 15։00-ն:

Դրանք պետք է ներառեն ուղեցուցի Հրահանգների կետ 9-ում նշված բոլոր փաստաթղթերը և առաքվենհետևյալ հասցեով. 

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Խորենացի 6/1