Հայտերի ներկայացման հրավեր (ՀՆՀ) միջնորդավորված ծառայություններ մատուցող կազմակերպության (ՄԾԿ) համար․ Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ կազմակերպություն

Հարգելի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ, «Գործուն քաղաքացիական հասարակություն» (ԳՔՀ) ծրագիրը, որ ֆինանսավորվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ)…