BeECO ծրագրի Կլոր սեղան-քննարկումներ Երևանում, 2022 թ. ապրիլի 28-29-ին

2022թ. ապրիլի 28-ին և 29-ին «Ուրբան» կայուն զարգացման հիմնադրամը իրականացրեց երկու կլոր սեղան-քննարկում «Սևծովյան ավազանում շրջակա միջավայրի պաշտպանությանն ուղղված համատեղ ջանքեր» BeECO ծրագրի շրջանակներում։ Առաջին օրվա կլոր սեղան-քննարկման…

BeECO ծրագրի Գործընկերային հանդիպում Երևանում, 2022թ. ապրիլի 27

Ս.թ. ապրիլի 27-ին «Ուրբան» հիմնադրամը կազմակերպեց «BeECO. Շրջակա միջավայրի պաշտպանությանն ուղղված համատեղ գործողություններ Սևծովյան ավազանում» ծրագրի 7-րդ գործընկերային հանդիպումը Երևանում։ Հանդիպմանը մասնակցեցին գործընկեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչները Ռումինիայից, Մոլդովայից և Վրաստանից։ Գործընկերները քննարկեցին ծրագրի արդյունքներն ու գործողությունները, և պլանավորեցին հետագա քայլերը։

Կարողությունների բարելավում․ ԵՄ գնումների ընթացակարգեր, ծրագրային և ֆինանսական հաշվետվություններ — ABC.GoV

Ուրբան հիմնադրամն իրականացրեց վերապատրաստում Գյումրու և Վանաձորի համայնքապետարանների հետ՝ տալով գիտելիք և հմտություններ ԵՄ՝ գնումների ընթացակարգերի, ծրագրային և ֆինանսական հաշվետվությունների…

Տեխնիկական աջակցություն․ Հաղորդակցության արշավի մշակում — ABC.GoV

Ուրբան հիմնադրամը տրամադրեց տեխնիկական օգնություն Վանաձորի և Գյումրու համայանքապետարաններին՝ ռազմավարական հաղորդակցության քարոզարշավի պլանի մշակման հարցում։  Տեխնիկական օգնությունը իրականացվել է ԵՄ-աջակցությամբ…

«Տարածքակազմակերպում» — Մասնակցային ռազմավարական պլանավորում Տեղ և Իջևան բազմաբնակավայր համայնքներում

«Տարածքակազմակերպում» — Մասնակցային ռազմավարական պլանավորում Տեղ և Իջևան բազմաբնակավայր համայնքներում ենթակառուցվածքային խնդիրների լուծման նպատակով՝ ՀՀ-ում Նիդերլանդների դեսպանատան աջակցությամբ և ՀՀ…