Ներգրավում ենք փորձագետներ

Ներգրավում ենք փորձագետներ Հարավային ջրավազանային պլանի լրամշակման նպատակով ԱՄՆ ՄԶԳ/Հայաստանի ջրային ռեսուրսների կառավարման բարելավում ծրագրի շրջանակումը Հիդրոքիմիկ/Ջրի որակի մասնագետ Քարտեզագիր/ԱՏՀ մասնագետ Տնտեսագետ Հիդրոլոգ/Ստորերկրյա ջրերի…

Տեղական Աշխատողների Ակադեմիա Օր Չորրորդ

Մենք շարունակում ենք CapSLoc. Կարողունակ և կայուն համայնքահեն զարգացում ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված կարողությունների զարգացմանն ուղղված տեղական աշխատողների ակադեմիայի առաջին մոդուլի…

Տեղական Աշխատողների Ակադեմիա Օր Երրորդ

Մենք շարունակում ենք CapSLoc. Կարողունակ և կայուն համայնքահեն զարգացում ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված կարողությունների զարգացմանն ուղղված տեղական աշխատողների ակադեմիայի առաջին մոդուլի…

Տեղական աշխատողների ակադեմիա։ Օր երկրորդ

️ Մենք շարունակում ենք CapSLoc Կարողունակ և կայուն համայնքահեն զարգացում ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված կարողությունների զարգացմանն ուղղված տեղական աշխատողների ակադեմիայի առաջին…

CapSLoc Կարողունակ և կայուն համայնքահեն զարգացում ծրագրի շրջանակներում մեկնարկել է տեղական աշխատողների ակադեմիայի առաջին մոդուլի առաջին փուլը

Այսօր՝ սեպտեմբերի 6֊ին Աղվերանի Բեսթ Ռեզորթ հյուրանոցում մեկնարկեց CapSLoc. Կարողունակ և կայուն համայնքահեն զարգացում ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվող կարողությունների զարգացմանն ուղղված…