Օգոստոսի 1- սեպտեմբերի 30, 2021թ Համայնքների կատարողականի ինքնագնահատման գործիքի կատարելագործում

GIZ- ը հանձնարարել է Ուրբան հիմնադրամին առաջնորդել փորձագիտական թիմին, որը աշխատելու է համայնքային գործառույթների կատարողականի ինքնագնահատման գործիքն ավելի ճշգրիտ, սպառիչ, օգտագործողի համար ավելի հարմար և պրակտիկ դարձնելու ուղղությամբ։ Գնահատման արդյունքները կդառնան առավել ամբողջական, տրամաբանական, ժամանակետային, չափելի և ստուգելի տեղական և ազգային դերակատարների համար։ Դրա հետևանքով կմեծանա գործիքի ինստիտուցիոնալացման հավանականությունը օրենքում համապատասխան փոփոխությունների և համայնքային կառավարման համակարգերում դրա ինտեգրման միջոցով։

Ֆինանսավորում․ GIZ

Իրականացնող․ Ուրբան հիմնադրամ

Շահառուներ․ Հայաստանի համայնքներ