Սեպտեմբեր 2014թ-Փետրվար 2015թ Միատեսակ լուծումներ միատեսակ խնդիրներին․ Հայաստանի և Թուրքիայի երիտասարդները նախաձեռնում են բնակարանային խնդրի նոր լուծում Վանի երկրաշարժից տուժածների համար

Ֆինանսավորող կազմակերպություն. Եվրամիություն/Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամ
Երկրներ/մարզեր/համայնքներ, Հայաստան (Երևան) և Թուրքիա (Վան, Գազիանթեփ)