Ծրագրեր

Ժողովրդավարացում և մարդու արժեվորում

Նպաստել ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացմանը, մարդու կարողությունների դրսևորմանը և իրավունքների պաշտպանությանը` հատկապես երիտասարդների ակտիվ ներգրավմամբ

Ժողովրդավարացում և մարդու արժեվորում

Ավելին

Ինտեգրացված համայնքային զարգացում

Խթանել Հայաստանի համայնքների համապարփակ զարգացումը՝ համայնքի համախմբման, մասնակցային  գործընթացների  խրախուսման, քաղաքային տնտեսության բարելավման, շրջակա միջավայրի պաշտպանության և շարունակական կրթության միջոցով

Ինտեգրացված համայնքային զարգացում

Ավելին

Տարածաշրջանային համագործակցություն


Աջակցել տարածաշրջանում համագործակցության ստեղծմանը և ինտեգրացիոն գործընթացներին՝ երկխոսությունների, երկողմանի և բազմակողմանի նախաձեռնությունների ու շփումների, առաջատար փորձի փոխանակման միջոցով:

Տարածաշրջանային համագործակցություն

Ավելին