Ծրագրեր

Ժողովրդավարացում և մարդու իրավունքների պաշտպանություն

Նպաստել   ժողովրդավարական ինստիտուտների ստեղծմանն ու զարգացմանը, տեղական ժողովրդավարության հետագա խթանմանը և քաղաքացու իրավունքների պաշտպանությանը` հատկապես երիտասարդների ակտիվ ներգրավմամբ:

Ժողովրդավարացում և մարդու իրավունքների պաշտպանություն

Ավելին

Ինտեգրացված համայնքային զարգացում


Խթանել  Հայաստանի  համայնքների  համապարփակ զարգացմանը՝ համայնքի համախմբման, մասնակցային  գործընթացների  խրախուսման, քաղաքային տնտեսության բարելավման, շրջակա միջավայրի պաշտպանության և շարունակական կրթության միջոցով:

Ինտեգրացված համայնքային զարգացում

Ավելին

Տարածաշրջանային համագործակցություն


Աջակցել տարածաշրջանում համագործակցության ստեղծմանը և ինտեգրացիոն գործընթացներին՝ երկխոսությունների, երկողմանի և բազմակողմանի տարածաշրջանային  նախաձեռնությունների ու շփումների, առաջատար փորձի փոխանակման միջոցով:

Տարածաշրջանային համագործակցություն

Ավելին