Կարողությունների բարելավում․  ԵՄ գնումների ընթացակարգեր, ծրագրային և ֆինանսական հաշվետվություններ — ABC.GoV

Կարողությունների բարելավում․ ԵՄ գնումների ընթացակարգեր, ծրագրային և ֆինանսական հաշվետվություններ — ABC.GoV

Ուրբան հիմնադրամն իրականացրեց վերապատրաստում Գյումրու և Վանաձորի համայնքապետարանների հետ՝ տալով գիտելիք և հմտություններ ԵՄ՝ գնումների ընթացակարգերի, ծրագրային և ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ։