Նոյեմբեր 2018- Օգոստոս 2019 Կանաչ Թալին

Աջակցություն Թալին համայնքին՝ դառնալու «կանաչ», էկոլոգիապես մաքուր քաղաք:

  • Թալինի համար թափոնների կառավարման ռազմավարության և գործողությունների պլանի մշակում՝ հիմնվելով «Կանաչ քաղաք» հայեցակարգի վրա:
  • Բաց դասեր Թալինի դպրոցներում՝ գիտելիքների օրվա կապակցությամբ
  • Շաբաթօրյակ Թալինում
  • Պոլիէթիլենային տոպրակների և պլաստիկ շշերի շրջանառության վերաբերյալ բազային քանակական տվյալների հավաքում
  • Բազմակի օգտագործման պայուսակների պատրաստում և տարածում
  • Համայնքի երիտասարդների և կանանց ներգրավմամբ կրթական և իրազեկման միջոցառումների շարք

Ֆինանսավորող կազմակերպություն. ՄԱԿ-ի Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամի (ԳԷՀ)

Երկրներ/մարզեր/համայնքներ. Թալին, Արագածոտնի մարզ

Շահառու. ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարություն,
Թալինի քաղաքապետարան

Գործընկերներ. ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն
Տեղական ժողովրդավարության գրասենյակ, Հայաստան
Թալինի համայնքապետարան