2011 Ապրիլ-Դեկտեմբեր Իրազեկության բարձրացման հատուկ միջոցառումների մշակում և իրականացում՝ ուղղված կենցաղային աղբից պլաստիկի տարանջատմանը

Մշակել և իրականացնել կենցաղային աղբից պլաստիկ շշերի տարանջատման հանրային իրազեկության արշավ: Հանրային իրազեկության արշավն ընթանում է Վանաձորում, Հրազդանում և Սևանում պլաստիկ շշերի համար նախատեսված հատուկ աղբամանների տեղադրմանը զուգընթաց: Ծրագում նախատեսված են իրազեկման բարձրաման միջոցառումներ, շաբաթօրյակներ, մրցույթներ և ցուցահանդեսներ՝ վերոնշյալ համայնքներում երեխաների հետ աշխատանքի հատուկ շեշտադրամամբ:

Ֆինանսավորող կազմակերպություն. ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր

Երկրներ/մարզեր/համայնքեր. 3 քաղաք `Վանաձոր, Հրազդան եւ Սեւան, Հայաստան