Մայիս -Դեկտեմբեր 2014թ Երիտասարդական նախաձեռնություն․ Սիսիանի երիտասարդների ներգրավումը տեղական մակարդակում որոշումների կայացման գործընթացում

Ֆինանսավորող կազմակերպություն. Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատուն

Երկրներ/մարզեր/համայնքներ. Հայաստան, Սիսիան, Սյունիքի մարզ