Արևելյան գործընկերության երկրների տեղական ինքնակառավարման ինստիտուցիոնալ շրջանակի ամրապնդում (հետազոտություն)