Ամենամյա հայտերի ընդունման հայտարարություն

Ամենամյա հայտերի ընդունման հայտարարություն

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության կողմից ֆինանսավորվող «Գործուն քաղաքացիական հասարակություն» (ԳՔՀ) ծրագիրը, որ իրականացվում է Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլի կողմից՝ Ուրբան կայուն զարգացման հիմնադրամի հետ համատեղ, հրապարակում է Ամենամյա հայտերի ընդունման հայտարարություն քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների համար։
ԳՔՀ-Քաունթերփարթը հրավիրում է Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված ՔՀԿ-ներին մասնակցելու այս մրցույթին և իրականացնելու ծրագրեր հետևյալ բնագավառներում
  

  • գենդերային հավասարություն և սոցիալական ներառականություն,  
  • երիտասարդության զարգացում,  
  • շրջակա միջավայրի պահպանություն,  
  • մարդու իրավունքներ,  
  • ընտրությունների մոնիթորինգ և դիտարկում,  
  • հակակոռուպցիոն և դատական բարեփոխումներ,  
  • աղետների ռիսկի կառավարում,  
  • հետհամաճարակային և հետհակամարտային առաջնահերթություններ,   
  • այլ արտակարգ իրավիճակներին արձագանքում։  

Մրցույթի փաստաթղթերը կարող եք տեսնել հետևյալ հղումով