Տեղական աշխատողների ակադեմիա։ Օր երկրորդ

Տեղական աշխատողների ակադեմիա։ Օր երկրորդ

️ Մենք շարունակում ենք CapSLoc Կարողունակ և կայուն համայնքահեն զարգացում ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված կարողությունների զարգացմանն ուղղված տեղական աշխատողների ակադեմիայի առաջին մոդուլի առաջին փուլը։

Ակադեմիայի շրջանակներում այսօր մասնակիցներն ուսումնասիրեցին առաջնորդության էությունն ու տեսակները, ապա ծանոթացան խնդիրների ձևակերպման մոտեցումներին՝ բացահայտումից մինչև լուծում։

«CapSLoc․ Կարողունակ և կայուն համայնքահեն զարգացում» ծրագիրն իրականացվում է Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) միջոցով: