Մարտ-Հուլիս 2014թ: Մաքուր շրջակա միջավայր նախաձեռնություն

Ֆինանսավորող կազմակերպություն. ԱՄՆ ՄԶԳ/Քաունթերփարթ ինթերնեշնլ
Երկրներ/մարզեր/համայնքներ. Հայաստանի ողջ տարածքում
L
o
a
d
i
n
g