Մայիս 2021թ — Մայիս 2024 թ Տեխնիկական աջակցություն Վանաձորի համանքպետարանին միջազգային դոնորների կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի մշակման և կառավարման գործում

Այս առառաջադրանքի շրջանակում Ուրբան հիմնադրամը տեխնիկական աջակցություն է ցուցաբերում Վանաձորի համայնքապետարանին՝ բարելավելով համապատասխան ստորաբաժանումների և անձնակազմի կարողությունները և դարձնելով համայնքապետարաններ ավելի դիմակայուն, ինքնաբավ, համագործակցող և արհեստավարժ։

Տեխնիկակական աջակցության ուղղություները․

  • բարելավել համայնքային համապատասխան ստորաբաժանումների և անձնակազմի կարողությունները միջազգային դոնոր կազմակերպությունների ծրագրերի կառավարման գործում։
  • ցուցաբերել տեխնիկական աջակցություն միջազգային դոնոր կազմակերպությունների ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրերի իրականացմանը։
  • բարելավել համայնքապետարանների կարողությունները՝ տիրապետելու միջազգային երկկողմ և բազմակողմ դոնորների պայմանագրային և հաշվետվության ընթացակարգերին և պահանջներին։
  • բարելավել համայնքապետարանների կարողությունները ռեսուրսների մոբիլիզացիայի գործում:

Ֆինանսավորումը. Վանաձորի համայնքապետարաններ

Գործընկերներ. Վանաձոր և Գյումրի համայնքներ

Շահառուներ. Վանաձորի և Գյումրու համայնքապետարաններ և բնակչություն