Մայիս-Օգոստոս 2019թ․ Աջակցություն Սիսիանի աղբահանության ծառայության բարելավմանը

Որպես ավելի մեծ ծրագրի մաս, այս ծրագիրը նպատակ ուներ համաֆինանսավորել Եվրամիության (ԵՄ) կողմից աջակցվող նախաձեռնությանը (Մաքուր դաշինք), որն իրականացրել է Ուրբան հիմնադրամը ՀՀ Սյունիքի Սիսիանում:

Ֆինանսավորող կազմակերպություն. Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպանատուն
Երկրներ / Մարզեր / Համայնքներ. Սիսիան, Սյունիքի մարզ
Շահառուներ. Սիսիանի քաղաքապետարան
Տրամադրվել է ընդհանուր աղբի 80 աղբարկղ։