Սեպտեմբեր 2012թ ՀՀ ՏԻՄ ընտրությունների մոնիթորինգ, Գյումրի

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների մոնիթորինգ Գյումրիում։

Ֆինանսավորող կազմակերպություն. ԵԱՀԿ, Երևան
Երկրներ/մարզեր/համայնքներ. Հայաստան
Գործընկեր. Կարողություն և զարգացում՝ հանուն քաղաքացիական հասարակության հկ